O nás

Objekt 203 (podle číslování SBD Porkok, stavební označení je V10)  je tvořen pěti domy se 120 bytovými jednotkami (celková výměra obytné plochy 8406 m² včetně 2 nebytových prostor užívaných MŠ) v Běhounkově ulici č.p. 2302-2306 v Praze 13 ve čtvrti Nové Butovice. Zkolaudován a do užívání byl předán v březnu roku 1993. Na podzim roku 2001 bylo zahájeno předávání bytů do osobního vlastnictví, takže objekt je od té doby ve spoluvlastnictví SBD Pokrok a vlastníkù bytů. V druhé polovině roku 2008 byla splněna zákonná kvóta pro založení SVJ jako právnické osoby, což se v roce 2009 na ustanovujícím shormáždění Společenství stalo. Od 1.7.2009 má Společentví vlastní účet. Se  SBD Pokrok byla uzavřena mandátní smouva o správě.

Vrcholným orgánem objektu 203 je shromáždění společenství vlastníků. Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302-2306 jako právnická osoba vzniklo podle platného zákona o vlastnictví bytů č.72/1994 Sb. Shromáždění se dle zákona musí konat nejméně jednou ročně. V našem objektu zachováme ovšem tradici jarních a podzimních řádných schůzí. Ve  shromáždění je při hlasování rozhodující velikost spoluvlastnických podílů. Shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny hlasů. SBD Pokrok je zastoupen na shromáždění zmocněncem, který hlasuje za všechny nájemce SBD Pokrok.

Členové výboru a zástupci domů jsou vlastníkům a nájemcům k dispozici na e-mailu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na telefonu: 732 863 467

Aktualizováno (Pondělí, 14 Květen 2018 15:57)