Pozvánka na shromáždění 14.11.2018

Výbor
Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Shromáždění se uskuteční ve aule Fakultní základní školy Mezi Školami 2322 v Praze 13 dne 14.listopadu 2018 v 19.00 hod.

 

Program:

1) Zahájení, volba orgánů schůze
2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3) Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu a realizovaných investičních akcích
4) Zpráva kontrolní komise
5) Schválení příjmové části rozpočtu pro rok 2019 (viz podklady pro jednotlivé byty, které budou doručeny do poštovních schránek vlastníků bytů)
Investiční akce v následujících obdobích
6) Pořádek v objektu
7) Různé
8) Závěr

 

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.

 

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-230

Martin Kühpast                                         Jan Krause
místopředseda výboru SVJ                   předseda výboru SVJ

www.svj203.cz


V Praze dne 31.října 2018

Aktualizováno (Sobota, 16 Březen 2019 11:30)