Pozvánka na shromáždění 12.11.2014

Výbor
Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Shromáždění se uskuteční ve středu dne 12. listopadu 2014 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:

1) Zahájení, volba orgánů schůze
2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3) Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu a realizovaných investičních akcích (zvonková tabla)
4) Zpráva kontrolní komise
5) Schválení příjmové části rozpočtu pro rok 2015 (viz podklady pro jednotlivé byty, které budou doručeny do poštovních schránek vlastníků bytů)
6) Plánované investiční akce v roce 2015 (generální oprava ramp a schodů před hlavními vstupy, převod pozemků, atd.)
7) Pořádek v objektu
8) Různé
9) Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306

Jan Krause                                            Vítězslav Panocha
místopředseda výboru SVJ                    předseda výboru SVJ

www.svj203.cz


V Praze dne 23.října 2014

Aktualizováno (Pondělí, 24 Listopad 2014 10:30)