Pozvánka na shromáždění 22.4.2014

Výbor
Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává

podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Shromáždění se uskuteční v úterý dne 22.dubna 2014 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322
Program:
1) Zahájení, volba orgánů schůze
2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3) Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu, schválení účetní závěrky (závěrka je umístěna na webu společenství, případně k nahlédnutí po domluvě v kanceláři výboru)
4) Zpráva kontrolní komise
5) Volba výboru SVJ pro další funkční období
6) Pořádek v objektu
7) Různé
8) Závěr
Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů. Pro zvolení člena výboru je nutný zisk hlasů držitelů nadpolovičního počtu metrů čtverečních přítomných na schůzi.. Pro ustanovení výboru je nutné zvolit minimálně tři členy.

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306
Vítězslav Panocha                    Jan Krause
místopředseda výboru SVJ        předseda výboru SVJ

Aktualizováno (Neděle, 22 Červen 2014 11:39)