Mimořádná schůze 18.12.2012

Výbor 

Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306

IČO: 720 20 199

se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

 

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov 

shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Shromáždění se uskuteční v úterý  dne 18. prosince 2012 v 19.45 hod. 

ve vestibulu domu 2303

Program:

1) Zahájení, volba orgánů schůze

2) Další postup ve sporu s dodavatelem rekonstrukce pláště budovy 

3) Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů. 

 Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306

Vítězslav Panocha              Jan Krause

  místopředseda výboru SVJ            předseda výboru SVJ

www.svj203.cz 

V Praze dne 3.prosince   2012

Aktualizováno (Středa, 03 Duben 2013 18:01)