Pozvánka na shromáždění 19.11.2019

Výbor Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
Shromáždění vlastníků jednotek
které se uskuteční v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze 13, V Hůrkách 8

dne 19. 11. 2019 (úterý) v 19:00 hod

Program:

1)    Zahájení, volba orgánů schůze
2)    Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3)    Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu a realizovaných investičních akcích
4)    Zpráva kontrolní komise
5)    Schválení příjmové části rozpočtu pro rok 2020 (viz podklady pro jednotlivé byty, které budou doručeny do poštovních schránek vlastníků bytů)
6)    Investiční akce v následujících obdobích   rekonstrukce vzduchotechniky, etc.
7)    Pořádek v objektu, různé
8)    Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní, plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.


Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306


Jan Krause                                                       Martin Kühpast
předseda výboru SVJ                                       místopředseda výboru SVJ

www.svj203.cz

V Praze dne 4.listopadu 2019