Pozvánka na shromáždění 24.4.2019

Výbor
Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Shromáždění se uskuteční ve středu   dne 24.dubna 2019 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:

1)    Zahájení, volba orgánů schůze
2)    Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3)    Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu, schválení účetní závěrky (závěrka je umístěna na webu společenství, případně k nahlédnutí po domluvě v kanceláři výboru) 
4)    Zpráva kontrolní komise
5)    Zpráva o investičních akcích
6)    Volba výboru SVJ a kontrolní komise SVJ pro období 2019 – 2024 (zájemci o členství ve výboru a kontrolní komisi nechť se přihlásí při presenci)
7)    Pořádek v objektu
8)    Různé
9)    Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.     

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306

Jan Krause                                 Martin Kühpast
předseda výboru SVJ                       místopředseda výboru SVJ

www.svj203.cz

V Praze dne 9.4.2019 

Aktualizováno (Sobota, 17 Srpen 2019 10:21)