Shromáždění vlastníků 25.4.2018

Výbor

Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306

IČO: 720 20 199

se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov

shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Shromáždění se uskuteční ve středu dne 25.dubna 2018 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:

  1. Zahájení, volba orgánů schůze

  2. Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ

  3. Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu, schválení účetní závěrky (závěrka je umístěna na webu společenství, případně k nahlédnutí po domluvě v kanceláři výboru)

  4. Zpráva kontrolní komise

  5. Zpráva o investičních akcích

  6. Pořádek v objektu

  7. Různé

  8. Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306

Jan Krause Martin Kühpast

předseda výboru SVJ místopředseda výboru SVJ

www.svj203.cz

V Praze dne 11.4.2018

Aktualizováno (Pondělí, 14 Květen 2018 15:57)