Pozvánka na shromáždění 19.4.2017

Výbor
Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5


svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek
Shromáždění se uskuteční ve středu dne 19. dubna 2017 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:

1) Zahájení, volba orgánů schůze
2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3) Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu, schválení účetní závěrky (závěrka je umístěna na webu společenství, případně k nahlédnutí po domluvě v kanceláři výboru) 
4) Zpráva kontrolní komise
5) Doplňující volba třetího člena výboru za Ing. Vítězslava Panochu, který rezignoval na svou funkci
6) Zpráva o investičních akcích
7) Pořádek v objektu
8) Různé
9) Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.

 

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306
Jan Krause                                            Martin Kühpast
místopředseda výboru SVJ                     člen výboru SVJ

www.svj203.cz

 

Aktualizováno (Středa, 26 Duben 2017 13:34)