Shromáždění listopad 2016

Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306

IČO: 720 20 199

se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst. 5, stanov

shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

 

Shromáždění se uskuteční ve středu dne 9. listopadu 2016 v 19.00 hod. v salonku restaurace Třináctka (pod radnicí), Sluneční nám. 2580/13, Praha 5

 

Program:

1) Zahájení, volba orgánů schůze

2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ (oprava schodů a ramp ke vstupům z ulice)

3) Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu atd.

4) Zpráva kontrolní komise

5) Schválení příjmové části rozpočtu pro rok 2017 (viz podklady pro jednotlivé byty, které budou doručeny do poštovních schránek vlastníků bytů)

6) Předpokládané investiční akce v roce 2017 (nákup pozemků, sanace schodů a ramp, výměna otopných měřidel, postupná výměna linolea společných prostor, atd.)

7) Pořádek v objektu (návaznost na protipožární prohlídky, věci na dvorcích, ve sklepech atd. )

8) Různé

9) Závěr

 

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306

Jan Krause Vítězslav Panocha

místopředseda výboru SVJ předseda výboru SVJ

 

www.svj203.cz

V Praze dne 25. října 2016

Aktualizováno (Sobota, 18 Březen 2017 08:53)