Pozvánka na shromáždění 11.11.2015

Výbor Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Shromáždění se uskuteční ve středu dne 11. listopadu 2015 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:
1) Zahájení, volba orgánů schůze
2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ (oprava schodů a ramp ke vstupům z ulice)
3) Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu atd.
4) Zpráva kontrolní komise
5) Schválení příjmové části rozpočtu pro rok 2016 (viz podklady pro jednotlivé byty, které budou doručeny do poštovních schránek vlastníků bytů)
6) Předpokládané investiční akce v roce 2016 (nákup pozemků, sanace schodů atd.)
7) Pořádek v objektu (návaznost na protipožární prohlídky, věci na dvorcích atd. )
8) Různé
9) Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306
Jan Krause                                   Vítězslav Panocha
místopředseda výboru SVJ            předseda výboru SVJ

www.svj203.cz

Aktualizováno (Úterý, 02 Únor 2016 15:16)