Shromáždění 17.4.2013

Výbor
Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5

svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

 

Shromáždění se uskuteční ve středu dne 17. dubna 2013 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:

1) Zahájení, volba orgánů schůze
2) Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3) Zpráva o hospodaření objektu a realizovaných investičních akcích
4) Zpráva kontrolní komise
5) Informace o zřízení účtu u Unicredit Bank
6) Schválení účetní závěrky za rok 2012 (k nahlédnutí na webu SVJ www.svj203.cz v zabezpečené sekci)
7) Opravy v roce 2013 (zvonková tabla, zámky u vchodů, poškozené stropy v mezonetových bytech atd.)
8) Pořádek v objektu
9) Různé (rozšíření počtu programů digitálního vysílání, příprava voleb do výboru)
10) Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů výboru nebo zástupců domů.

 Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306

 Vítězslav Panocha                                   Jan Krause
  místopředseda výboru SVJ             předseda výboru SVJ

                                   www.svj203.cz


V Praze dne 3. dubna  2013

Aktualizováno (Středa, 03 Duben 2013 18:09)