Pozvánka na shomáždění 9.11.2011

Výbor Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302 – 2306
IČO: 720 20 199
se sídlem Běhounkova 2303/3, 158 00 Praha 5
svolává podle čl.VII, odst.7, stanov
shromáždění společenství vlastníků bytových jednotekShromáždění se uskuteční ve středu dne 9. listopadu 2011 v 19.00 hod. v kinosále FZŠ Mezi Školami 2322

Program:

1)                 Zahájení, volba orgánů schůze
2)                 Kontrola plnění usnesení z předchozího shromáždění SVJ
3)                 Zpráva o činnosti výboru, hospodaření objektu a realizovaných investičních akcích
4)                 Zpráva kontrolní komise
5)                 Schválení příjmové části rozpočtu pro rok 2012 (viz podklady pro jednotlivé byty, které budou doručeny do poštovních schránek vlastníků bytů)
6)                 Pořádek v objektu
7)                 Různé
8)                 Závěr

Účast na shromáždění je morální povinností každého vlastníka. V případě, že se nebudete moci dostavit, vybavte osobu, které důvěřujete a která se shromáždění zúčastní plnou mocí. Formulář obdržíte od členů

výboru nebo zástupců domů.

Za výbor SVJ Běhounkova 2302-2306
Vítězslav Panocha                                                           Jan Krause
místopředseda výboru SVJ                                         předseda výboru SVJ

www.svj203.cz

V Praze dne 24.října  2010

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Květen 2012 14:39)