SVJ203

Číslo účtu pro platby

Vážení vlastníci a nájemníci. Naše SVJ 203 má od roku 2013 nové číslo účtu pro platby do fondu oprav a na nájemné.

Prosíme Vás o změnu čísla účtu ve Vaší bance na naše nové číslo:

2108761871/2700    UniCredit Bank

Variabilní číslo zůstává stejné a najdete ho buď na Vašich výpisech nebo na předpisu záloh.
Váš Výbor SVJ203

 

Aktualizováno (Středa, 10 Říjen 2018 22:44)

 

Velkoobjemové kontejnery 2019

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou přistaveny v následujících termínech:

Běhounkova 2463 /u hotelu NITCH/ mapa - není- POUZE v době od 16,00 - 20,00 hodin

Nušlova 2289 mapa - neni - POUZE v době od 16,00 - 20,00 hodin

Nušlova 2268 - 2269 mapa - není- POUZE v době od 16,00 - 20,00 hodin

 

Do kontejnerů lze odložit pouze : starý nábytek, koberce, lino, lyže, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

NELZE ODLOŽIT: nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektroniku, TV, PC, lednice a mrazáky, sporáky.

 

Svoz nebezpečného odpadu

Běhounkova 2463 /u hotelu NITCH/ mapa - ........................... - POUZE v době od 16,00 - 16,20 hodin, v SO 9,00-9,20

 

Čištění ulice

Běhounkova: 

 

Odkazy na web:

Nebezpečný odpad:  http://www.praha13.cz/Svoz-nebezpecneho-odpadu

Kontejnery: http://www.praha13.cz/Velkoobjemove-kontejnery

Sběrné dvory: http://www.praha13.cz/Sberne-dvory-a-likvidace-odpadu.html


Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Červen 2019 10:36)

 

Registrace do portálu

Pokud máte zájem o aktuální dění ze života našeho SVJ203, musíte se zde zaregistrovat.

Pokud nemáte Vaše přístupové údaje, kontaktujte výbor SVJ.
Nebo zašlete žádost na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s Vašim jménem, číslem bytu a e-mailem, na který Vám přijde heslo. Po přihlášení máte přístup ke všem dokumentům a k diskuznímu fóru SVJ 203.
Podmínka pro schválení uživatele je, že uživatel je vlastník bytu v SVJ203. Vše bude kontrolováno podle katastru nemovitostí.
Pokud jste zapsali svůj e-mail na schůzi 10.11.2010 a dosud jste nedostali přístupové údaje, zašlete prosím znovu žádost na výše uvedený e-mail. Váš email byl nečitelný.

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Květen 2012 14:40)

 

O nás

Objekt 203 (podle číslování SBD Porkok, stavební označení je V10)  je tvořen pěti domy se 120 bytovými jednotkami (celková výměra obytné plochy 8406 m² včetně 2 nebytových prostor užívaných MŠ) v Běhounkově ulici č.p. 2302-2306 v Praze 13 ve čtvrti Nové Butovice. Zkolaudován a do užívání byl předán v březnu roku 1993. Na podzim roku 2001 bylo zahájeno předávání bytů do osobního vlastnictví, takže objekt je od té doby ve spoluvlastnictví SBD Pokrok a vlastníkù bytů. V druhé polovině roku 2008 byla splněna zákonná kvóta pro založení SVJ jako právnické osoby, což se v roce 2009 na ustanovujícím shormáždění Společenství stalo. Od 1.7.2009 má Společentví vlastní účet. Se  SBD Pokrok byla uzavřena mandátní smouva o správě.

Vrcholným orgánem objektu 203 je shromáždění společenství vlastníků. Společenství vlastníků bytových jednotek domů Běhounkova 2302-2306 jako právnická osoba vzniklo podle platného zákona o vlastnictví bytů č.72/1994 Sb. Shromáždění se dle zákona musí konat nejméně jednou ročně. V našem objektu zachováme ovšem tradici jarních a podzimních řádných schůzí. Ve  shromáždění je při hlasování rozhodující velikost spoluvlastnických podílů. Shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny hlasů. SBD Pokrok je zastoupen na shromáždění zmocněncem, který hlasuje za všechny nájemce SBD Pokrok.

Členové výboru a zástupci domů jsou vlastníkům a nájemcům k dispozici na e-mailu:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na telefonu: 732 863 467

Aktualizováno (Pondělí, 14 Květen 2018 15:57)